Một số chỉ tiêu chủ yếu

tốc độ tăng/giảm một số chỉ tiêu thống kê tháng 5/2023 so với cùng kỳ năm trước
Chỉ số sản xuất công nghiệp 0,1%
Khách quốc tế đến Việt Nam 429,8%
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 11,5%
Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước 18,0%
Chỉ số giá tiêu dùng 2,43%
Lạm phát cơ bản 4,54%

Ấn phẩm

Truyền thông

Bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng

Tiến sĩ kinh tế 

Tổng cục trưởng M88 Website

Xem thêm