Ngày 22/5/2023, Tổng cục trưởng M88 Website đã ký Quyết định: 

– Số 444/QĐ-TCTK về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Quảng Ngãi đối với ông Nguyễn Hùng đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Ngày 16/5/2023, Tổng cục trưởng M88 Website đã ký Quyết định: 

– Số 440/QĐ-TCTK về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Thanh Hóa đối với ông Nguyễn Mạnh Hiệp đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Ngày 12/5/2023, Tổng cục trưởng M88 Website đã ký Quyết định: 

– Số 345/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn bà Nguyễn Thị Nga giữ chức vụ Trưởng phòng Phòng Quản trị, Văn phòng M88 Website.

Ngày 17/4/2023, Tổng cục trưởng M88 Website đã ký Quyết định: 

– Số 385/QĐ-TCTK về việc giao nhiệm vụ cho ông Hà Đức Thủy, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thống kê II phụ trách Trường Cao đẳng Thống kê II kể từ ngày 01/5/2023.

– Số 384/QĐ-TCTK về việc ông Trần Thanh Hùng thôi giữ chức vụ Hiệu trưởng, Trường Cao đẳng Thống kê II và được bố trí công tác chuyên môn tại Trường Cao đẳng Thống kê II.

Ngày 11/4/2023, Tổng cục trưởng M88 Website đã ký Quyết định: 

– Số 375/QĐ-TCTK về việc giao nhiệm vụ cho ông Phan Văn Lùng, Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Bắc Kạn  phụ trách Cục Thống kê tỉnh Bắc Kạn kể từ ngày 01/5/2023.

Ngày 6/4/2023, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ký Quyết định: 

– Số 599/QĐ-BKHĐT về việc điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Dương, Vụ trưởng Vụ Kinh tế Nông nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư giữ chức vụ Phó Tổng cục trưởng M88 Website kể từ ngày 10/4/2023.

Ngày 31/03/2023, Tổng cục trưởng M88 Website đã ký Quyết định: 

– Số 344/QĐ-TCTK về việc giao nhiệm vụ cho bà Bùi Bích Thủy, Phó Tổng biên tập Tạp chí Con số và Sự kiện phụ trách Tạp chí Con số và Sự kiện phụ trách Tạp chí Con số và Sự kiện kể từ ngày 15/3/2023

– Số 343/QĐ-TCTK về việc  tiếp nhận vào công chức và điều động, bổ nhiệm có thời hạn bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Tổng biên tập Tạp chí Con số và Sự kiện giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng M88 Website.

Ngày 30/03/2023, Tổng cục trưởng M88 Website đã ký Quyết định: 

– Số 331/QĐ-TCTK về việc  kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Sóc Trăng đối với ông Nguyễn Hữu Thống đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định

– Số 330/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn bà Trần Thị Bích Tuyền giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Sóc Trăng

– Số 328/QĐ-TCTK về việc  bổ nhiệm lại có thời hạn ông Đoàn Quang Vinh giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Ngày 24/02/2023, Tổng cục trưởng M88 Website đã ký Quyết định: 

– Số 241/QĐ-TCTK về việc  bổ nhiệm lại có thời hạn bà Đinh Thị Thúy Phương giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Thống kê Giá.

Ngày 23/02/2023, Tổng cục trưởng M88 Website đã ký Quyết định: 

– Số 236/QĐ-TCTK về việc  điều động, bổ nhiệm có thời hạn bà Nguyễn Thị Phương Liên, Trưởng phòng, phòng Thu thập Thông tin thống kê, Cục Thống kê tỉnh Bình Định giữ chức vụ Phó Trưởng phòng, Phòng Quản trị, Văn phòng Tổng cục.

Ngày 03/02/2023, Tổng cục trưởng M88 Website đã ký Quyết định: 

– Số 165/QĐ-TCTK về việc  bổ nhiệm lại có thời hạn bà Tạ Thị Thu Việt giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Thống kê Giá.

Ngày 19/01/2023, Tổng cục trưởng M88 Website đã ký Quyết định: 

– Số 154/QĐ-TCTK về việc  bổ nhiệm lại có thời hạn ông Trần Văn Vũ giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng.

Ngày 18/01/2023, Tổng cục trưởng M88 Website đã ký Quyết định: 

– Số 105/QĐ-TCTK về việc  bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Đình Khuyến, Phó Vụ trưởng phụ trách giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Phương pháp chế độ và Quản lý chất lượng thống kê;

– Số 102/QĐ-TCTK về việc giao ông Đinh Bá Hiến, Phó Trưởng phòng giữ Quyền Trưởng phòng Phòng Tổng hợp – Thư ký, Văn phòng M88 Website;

– Số 101/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn bà Phí Thị Hương Nga, Phó Vụ trưởng phụ trách giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Thống kê Công nghiệp và Xây dựng;

– Số 100/QĐ-TCTK về việc điều động, bổ nhiệm có thời hạn bà Nguyễn Thị Thu Hương, Trưởng phòng, Phòng Tổng hợp – Thư ký, Văn phòng Tổng cục giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Hệ thống Tài khoản quốc gia;

– Số 99/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn bà Bùi Thị Nhung, Phó Vụ trưởng phụ trách giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính;

– Số 98/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn bà Trần Thị Thu, Thống kê viên chính giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Thống kê Tổng hợp và Phổ biến thông tin thống kê.

Ngày 16/01/2023, Tổng cục trưởng M88 Website đã ký Quyết định: 

– Số 86/QĐ-TCTK về việc  bổ nhiệm lại có thời hạn ông Lê Gia Phong giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê thành phố Hải Phòng.

Bài liên quan: