Thông tin thống kê

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 5 năm 2023

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 5/2023 ước tính tăng 2,2% so với tháng trước và tăng 0,1% so với cùng kỳ năm trước.

Ngày đăng: 29/05/2023 Kỳ tham chiếu: 5/2023Lần công bố sắp tới: 29/06/2023

Các Báo cáo phân tích và dự báo thống kê năm 2022

Năm 2022, Tổ Phân tích và Dự báo Thống kê của TCTK đã thực hiện 18 báo cáo phân tích, nội dung tập trung vào những vấn đề có tính thời sự, được các đối tượng sử dụng thông tin thống kê quan tâm. Nhằm giới thiệu nội dung phân tích của các báo cáo này và hy vọng mang đến các thông tin hữu ích tới toàn thể bạn đọc, TCTK biên soạn ấn phẩm “Các báo cáo phân tích và dự báo thống kê năm 2022”...

Ngày đăng: 29/05/2023

Số liệu kinh tế - xã hội các quốc gia thành viên ASEAN giai đoạn 2000-2020

Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập ngày 8 tháng 8 năm 1967 trên cơ sở Tuyên bố Băng-cốc. Sau

Ngày đăng: 16/05/2023

Số liệu xuất nhập khẩu các tháng năm 2023

Bao gồm Số liệu xuất nhập khẩu sơ bộ các tháng năm 2023

Ngày đăng: 07/05/2023 Kỳ tham chiếu: 3/2023

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 4 năm 2023

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng Tư ước tính tăng 3,6% so với tháng trước và tăng 0,5% so với cùng kỳ năm trước.

Ngày đăng: 29/04/2023 Kỳ tham chiếu: 4/2023Lần công bố sắp tới: 29/05/2023

Động lực cho tăng trưởng kinh tế năm 2023

Để đẩy nhanh việc thực hiện thi công các dự án, công trình nhằm tạo đà và nâng cao năng lực sản xuất cho toàn bộ nền kinh tế trong năm và những năm tiếp theo, ngay từ các tháng đầu năm, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tập trung chỉ đạo các Bộ, ngành và địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đầu tư

Ngày đăng: 29/04/2023

Thách thức phát triển nông nghiệp những tháng đầu năm

Nông nghiệp luôn là bệ đỡ của nền kinh tế. Phát triển nông nghiệp là cốt lõi để đảm bảo an ninh lương thực và an sinh xã hội. Trong những tháng đầu năm 2023, sản xuất nông nghiệp đã đạt được kết quả khả quan. Tuy nhiên, để phát triển nông nghiệp bền vững, gắn sản xuất với tiêu dùng thì nông nghiệp vẫn còn gặp phải thách thức không nhỏ.

Ngày đăng: 11/04/2023

Tăng trưởng kinh tế quý I năm 2023 của 5 thành phố trực thuộc Trung ương

Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (GRDP) so với cùng kỳ năm trước tăng ở 58 địa phương và giảm ở 5 địa phương trên cả nước. Nhiều địa phương ghi nhận tốc độ tăng GRDP cao hơn tốc độ tăng GDP...

Ngày đăng: 30/03/2023 Kỳ tham chiếu: 3/2023

Infographic M88 Website - xã hội Quý I năm 2023

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2023 ước tính tăng 3,32% so với cùng kỳ năm trước, chỉ cao hơn tốc độ tăng 3,21% của quý I/2020 trong giai đoạn 2011-2023

Ngày đăng: 29/03/2023 Kỳ tham chiếu: 3/2023Lần công bố sắp tới: 29/04/2023

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 3 năm 2023

Giá trị tăng thêm toàn ngành công nghiệp quý I năm 2023 ước tính giảm 0,82% so với cùng kỳ năm trước.

Ngày đăng: 29/03/2023 Kỳ tham chiếu: 3/2023Lần công bố sắp tới: 29/04/2023

1 2 3 146