Chỉ số sản xuất công nghiệpChỉ số sản xuất công nghiệp tháng 5 năm 2023

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 5/2023 ước tính tăng 2,2% so với tháng trước và tăng 0,1% so với cùng kỳ năm trước.

Ngày đăng: 29/05/2023 Kỳ tham chiếu: 5/2023Lần công bố sắp tới: 29/06/2023

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 4 năm 2023

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng Tư ước tính tăng 3,6% so với tháng trước và tăng 0,5% so với cùng kỳ năm trước.

Ngày đăng: 29/04/2023 Kỳ tham chiếu: 4/2023Lần công bố sắp tới: 29/05/2023

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 3 năm 2023

Giá trị tăng thêm toàn ngành công nghiệp quý I năm 2023 ước tính giảm 0,82% so với cùng kỳ năm trước.

Ngày đăng: 29/03/2023 Kỳ tham chiếu: 3/2023Lần công bố sắp tới: 29/04/2023

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 02 năm 2023

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 02/2023 ước tính tăng 5,1% so với tháng trước và tăng 3,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành khai khoáng tăng 7%; ngành chế biến, chế tạo tăng 3,3%; sản xuất và phân phối điện tăng 2,8%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 6%.

Ngày đăng: 28/02/2023

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 01 năm 2023

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 01/2023 ước giảm 14,6% so với tháng trước và giảm 8% so với cùng kỳ năm trước

Ngày đăng: 29/01/2023 Kỳ tham chiếu: 01/2023Lần công bố sắp tới: 28/02/2023

1 2 3 9