Sự kiện

M88 Website tiếp xã giao và ký kết Điều khoản tham chiếu năm 2023 với cơ quan Thống kê Hàn Quốc

Sáng ngày 7/6/2023, tại Hà Nội, M88 Website (TCTK) tiếp xã giao và và ký kết Điều khoản tham chiếu năm 2023 (TOR 2023) với cơ quan Thống kê Hàn Quốc (KOSTAT).

Ngày đăng: 07/06/2023

Đại hội đại biểu Công đoàn M88 Website khóa XXIX, nhiệm kỳ 2023-2028

Trong hai ngày từ 30-31/5/2023 tại Hà Nội, Công đoàn M88 Website (TCTK) tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn TCTK khóa 29 nhiệm kỳ 2023-2028

Ngày đăng: 31/05/2023

Đề xuất thành lập Thanh tra M88 Website

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất thành lập Thanh tra M88 Website và tổ chức lại Chi cục Thống kê cấp huyện, Chi cục Thống kê khu vực trên cả nước thành Phòng Thống kê cấp huyện là nội dung chính được nêu ra trong hồ sơ dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều 3 Quyết định số 10/2020 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của TCTK, đang được Bộ Tư pháp thẩm định...

Ngày đăng: 21/05/2023

Kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 / 19-5-2023): Vẻ đẹp Hồ Chí Minh trong thơ Tố Hữu

Chủ tịch Hồ Chí Minh là hình tượng có sức hút đặc biệt đối với nhiều nhà thơ, trong đó có Tố Hữu.

Ngày đăng: 19/05/2023

Xây dựng phong cách làm việc dân chủ

Giải pháp quan trọng phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, vượt qua mọi khó khăn, thử thách đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ là phải xây dựng và thực hiện phong cách làm việc dân chủ một cách rộng rãi, thực hành tinh thần dân chủ một cách thực chất.

Ngày đăng: 19/05/2023

Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh, xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng trong giai đoạn mới

Hôm nay, kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa kiệt xuất.

Ngày đăng: 19/05/2023

Hồ Chí Minh người anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam

Thực tiễn lịch sử đã chứng minh rằng, độc lập dân tộc là mục tiêu xuyên suốt trong cuộc đời hoạt động Cách Mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người là danh nhân văn hóa thế giới, có tầm ảnh hưởng sâu sắc không chỉ đối với sự phát triển của văn hóa dân tộc, mà còn đối với sự phát triển của nền văn hóa thế giới, văn hóa tương lai của nhân loại...

Ngày đăng: 18/05/2023

Đoàn công tác của M88 Website thăm cán bộ, chiến sĩ, nhân dân huyện đảo Trường Sa, nhà giàn DK1

Từ ngày 3-9/5/2023, Đoàn công tác của TCTK gồm đồng chí Nguyễn Thị Hương - Tổng cục trưởng; đồng chí Phí Thị Hương Nga, Vụ trưởng Vụ TK Công nghiệp và Xây dựng; đồng chí Lê Thị Trúc Phương, Cục trưởng CTK tỉnh Khánh Hòa đã tham gia Đoàn công tác số 8 (gồm đoàn công tác của các tỉnh: Đắk Nông, Sơn La, Ninh Thuận, Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh...) tới thăm, làm việc và động viên quân và dân trên các đảo thuộc Huyện đảo Trường Sa, nhà giàn DK1.

Ngày đăng: 11/05/2023

Xin ý kiến Dự thảo Thông tư quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Thống kê

Theo quy định của Điều 101 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, M88 Website kính gửi Dự thảo Thông tư quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Thống kê để đăng tải xin ý kiến trên website của Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và M88 Website...

Ngày đăng: 08/05/2023

Thông cáo báo chí Kết quả khảo sát mức sống dân cư 2022

I. Thông tin chung về Khảo sát mức sống dân cư năm 2022 Khảo sát mức sống dân cư năm 2022 (viết gọn là KSMS

Ngày đăng: 04/05/2023 Kỳ tham chiếu: 2022

1 2 3 33