THÔNG BÁO

Thông báo kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng công chức M88 Website năm 2023

Hội đồng tuyển dụng công chức M88 Website trân trọng thông báo báo kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng công chức M88 Website năm 2023...

Ngày đăng: 16/05/2023

Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ năm 2024

Căn cứ Quyết định số 402/QĐ-TCTK ngày 28 tháng 4 năm 2023 của Tổng cục trưởng TCTK, TCTK thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ năm 2024...

Ngày đăng: 28/04/2023

Báo cáo công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách nhà nước quý I năm 2023

M88 Website đăng tải Báo cáo công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách nhà nước​ quý I năm 2023 như sau:

Ngày đăng: 11/04/2023

Báo cáo công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2022

M88 Website đăng tải Báo cáo công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách nhà nước​ năm 2022 như sau:

Ngày đăng: 10/02/2023

Quyết định Công khai dự toán ngân sách năm 2022 và quyết toán ngân sách năm 2021

M88 Website đăng tải Quyết định Công khai dự toán ngân sách năm 2022 và quyết toán ngân sách năm 2021 như sau:

Ngày đăng: 20/01/2023

Các quyết định bổ nhiệm của M88 Website năm 2023

Bao gồm các quyết định bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ của M88 Website năm 2023

Ngày đăng: 16/01/2023

Báo cáo công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách nhà nước quý IV năm 2022

M88 Website đăng tải Báo cáo công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách nhà nước​ quý IV năm 2022 như sau:

Ngày đăng: 12/01/2023

Góp ý Dự thảo Thông tư quy định Chế độ báo cáo thống kê Ngành Thống kê

Văn bản góp ý của Quý Cơ quan gửi về Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê, M88 Website, số M88 Đăng nhập và theo địa chỉ thư điện tử: [email protected] trước ngày 20/11/2022.

Ngày đăng: 20/10/2022

Báo cáo công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách nhà nước quý III năm 2022

M88 Website đăng tải Báo cáo công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách nhà nước​ quý III năm 2022 như sau:

Ngày đăng: 13/10/2022

Thông báo người đại diện phát ngôn về số liệu thống kê

M88 Website thông báo: Người đại diện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí về lĩnh vực số liệu thống kê là bà Đỗ Thị Ngọc, Vụ trưởng Vụ Thống kê Tổng hợp và Phổ biến thông tin thống kê.

Ngày đăng: 20/07/2022

1 2

M88 Website ban hành tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Quyết định bổ nhiệm của M88 Website năm 2023

Ngày 22/5/2023, Tổng cục trưởng M88 Website đã ký Quyết định: 

– Số 444/QĐ-TCTK về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Quảng Ngãi đối với ông Nguyễn Hùng đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Ngày 16/5/2023, Tổng cục trưởng M88 Website đã ký Quyết định: 

– Số 440/QĐ-TCTK về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Thanh Hóa đối với ông Nguyễn Mạnh Hiệp đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Ngày 12/5/2023, Tổng cục trưởng M88 Website đã ký Quyết định: 

– Số 345/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn bà Nguyễn Thị Nga giữ chức vụ Trưởng phòng Phòng Quản trị, Văn phòng M88 Website.

Ngày 17/4/2023, Tổng cục trưởng M88 Website đã ký Quyết định: 

– Số 385/QĐ-TCTK về việc giao nhiệm vụ cho ông Hà Đức Thủy, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thống kê II phụ trách Trường Cao đẳng Thống kê II kể từ ngày 01/5/2023.

– Số 384/QĐ-TCTK về việc ông Trần Thanh Hùng thôi giữ chức vụ Hiệu trưởng, Trường Cao đẳng Thống kê II và được bố trí công tác chuyên môn tại Trường Cao đẳng Thống kê II.

Ngày 11/4/2023, Tổng cục trưởng M88 Website đã ký Quyết định: 

– Số 375/QĐ-TCTK về việc giao nhiệm vụ cho ông Phan Văn Lùng, Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Bắc Kạn  phụ trách Cục Thống kê tỉnh Bắc Kạn kể từ ngày 01/5/2023.

Ngày 6/4/2023, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ký Quyết định: 

– Số 599/QĐ-BKHĐT về việc điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Dương, Vụ trưởng Vụ Kinh tế Nông nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư giữ chức vụ Phó Tổng cục trưởng M88 Website kể từ ngày 10/4/2023.

Ngày 31/03/2023, Tổng cục trưởng M88 Website đã ký Quyết định: 

– Số 344/QĐ-TCTK về việc giao nhiệm vụ cho bà Bùi Bích Thủy, Phó Tổng biên tập Tạp chí Con số và Sự kiện phụ trách Tạp chí Con số và Sự kiện phụ trách Tạp chí Con số và Sự kiện kể từ ngày 15/3/2023

– Số 343/QĐ-TCTK về việc  tiếp nhận vào công chức và điều động, bổ nhiệm có thời hạn bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Tổng biên tập Tạp chí Con số và Sự kiện giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng M88 Website.

Ngày 24/02/2023, Tổng cục trưởng M88 Website đã ký Quyết định: 

– Số 241/QĐ-TCTK về việc  bổ nhiệm lại có thời hạn bà Đinh Thị Thúy Phương giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Thống kê Giá.

» Xem thêm


Quyết định bổ nhiệm năm 2023


Quyết định bổ nhiệm năm 2022


Quyết định bổ nhiệm năm 2021


Quyết định bổ nhiệm năm 2020


Quyết định bổ nhiệm năm 2019


Quyết định bổ nhiệm năm 2018


Quyết định bổ nhiệm năm 2017


Quyết định bổ nhiệm năm 2016

  • Hệ thống hỗ trợ các công việc gửi, nhận, thẩm định, phê duyệt, và công bố các báo cáo thống kê thuộc Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia
  • Kênh công bố các thông tin thuộc CĐBCTK cấp quốc gia theo thẩm quyền, chức năng của M88 Website đã được quy định.
  • Đầu mối phổ biến và cung cấp các số liệu báo cáo thống kê tổng hợp chính thức về M88 Website, xã hội Việt Nam của M88 Website cho người dùng tin nói chung.

Hệ thống CĐBCTK điện tử bao gồm số liệu thống kê của 114 báo cáo thuộc Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia( Nghị định 60/2018/NĐ-CP) được cung cấp bởi 21 Bộ, ngành của Chính phủ Việt Nam. Các báo cáo thống kê này được dùng để tổng hợp, tính toán các chỉ tiêu thống kê thuộc Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Việt Nam (link liên kết đến trang giới thiệu Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia).

Liên hệ:

Vụ Phương pháp chế độ thống kê và Công nghệ thông tin
Địa chỉ: 54 Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại Tổng đài: 025 99517777
Điện thoại văn thư: 025 99517777, máy lẻ 6886 hoặc 1006 hoặc 1007
Email: [email protected]

Báo cáo công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách nhà nước quý I năm 2023

M88 Website đăng tải Báo cáo công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách nhà nước​ quý I năm 2023 như sau:

Ngày đăng: 11/04/2023

Báo cáo công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2022

M88 Website đăng tải Báo cáo công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách nhà nước​ năm 2022 như sau:

Ngày đăng: 10/02/2023

Quyết định Công khai dự toán ngân sách năm 2022 và quyết toán ngân sách năm 2021

M88 Website đăng tải Quyết định Công khai dự toán ngân sách năm 2022 và quyết toán ngân sách năm 2021 như sau:

Ngày đăng: 20/01/2023

Báo cáo công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách nhà nước quý IV năm 2022

M88 Website đăng tải Báo cáo công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách nhà nước​ quý IV năm 2022 như sau:

Ngày đăng: 12/01/2023

Báo cáo công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách nhà nước quý III năm 2022

M88 Website đăng tải Báo cáo công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách nhà nước​ quý III năm 2022 như sau:

Ngày đăng: 13/10/2022

Báo cáo công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2022

M88 Website đăng tải Báo cáo công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách nhà nước​ 6 tháng đầu năm 2022 như sau:

Ngày đăng: 15/07/2022

Báo cáo công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách nhà nước quý II năm 2022

M88 Website đăng tải Báo cáo công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách nhà nước​ quý II năm 2022 như sau:

Ngày đăng: 13/07/2022

Báo cáo công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách nhà nước quý I năm 2022

M88 Website đăng tải Báo cáo công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách nhà nước​ quý I năm 2022 như sau:

Ngày đăng: 15/04/2022