Điều tra thống kê

Cơ quan phát hành: Chính phủ

Ngày ban hành: 15/02/2023

Ngày có hiệu lực: 01/01/2023

Người ký: Phó Thủ tướng Lê Minh Khái

Điều tra lao động việc làm năm 2023

Điều tra lao động việc làm năm 2022

Điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình thời điểm 01/4/2021

Điều tra lao động việc làm năm 2021

Điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình thời điểm 01/4/2020

Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình thời điểm 1/4/2013

Điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình 1/4/2012

Điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình 1/4/2011

Điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình 1/4/2010

Điều tra biến động dân số và kế hoạch hoá gia đình 1/4/2004

Điều tra lao động và việc làm năm 2013

Điều tra lao động và việc làm năm 2012

Điều tra lao động và việc làm năm 2011

Điều tra lao động và việc làm năm 2010

Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế-xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2015

Điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ năm 2020

Điều tra Thủy sản

Điều tra lâm nghiệp

Điều tra năng suất, sản lượng cây lúa

Điều tra năng suất, sản lượng các loại cây hàng năm khác

Điều tra năng suất, sản lượng cây lâu năm

Điều tra diện tích gieo trồng cây nông nghiệp

Điều tra chăn nuôi

Tổng Điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản năm 2016

Tổng Điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản năm 2011

Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản năm 2006

Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2001

Điều tra Thủy sản định kỳ hàng năm

Điều tra diện tích gieo trồng cây nông nghiệp định kỳ hàng năm

Điều tra chăn nuôi định kỳ hàng năm

Điều tra năng suất, sản lượng cây lúa theo từng vụ sản xuất

Điều tra năng suất, sản lượng cây lâu năm định kỳ hàng năm

Điều tra năng suất, sản lượng cây hàng năm khác theo từng vụ sản xuất

Điều tra trang trại (định kỳ năm chẵn)

Điều tra doanh nghiệp 2023

Điều tra doanh nghiệp 2022

Điều tra doanh nghiệp 2020

Điều tra ngành công nghiệp năm 2017

Điều tra doanh nghiệp năm 2016

Điều tra doanh nghiệp năm 2015

Điều tra doanh nghiệp năm 2014

Điều tra doanh nghiệp năm 2013

Điều tra doanh nghiệp năm 2011

Điều tra mẫu hàng tháng ngành công nghiệp năm gốc so sánh 2010

Điều tra doanh nghiệp năm 2009

Điều tra doanh nghiệp năm 2006

Điều tra doanh nghiệp năm 2005

Điều tra giá sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản năm gốc 2020

Điều tra giá tiêu dùng thời kỳ 2020-2025

Điều tra giá và tính chỉ số giá bất động sản

Điều tra giá xuất khẩu, nhập khẩu thời kỳ 2015-2020

Điều tra giá sản xuất dịch vụ thời kỳ 2015-2020

Điều tra giá sản xuất công nghiệp thời kỳ 2015-2020

Điều tra giá vận tải kho bãi thời kỳ 2015-2020

Điều tra giá bán sản phẩm của người sản xuất hàng nông, lâm nghiệp và thủy sản định kỳ hàng tháng (Thời kỳ 2010-2015)

Điều tra giá bán sản phẩm của người sản xuất hàng công nghiệp định kỳ hàng tháng (Thời kỳ 2010-2015)

Điều tra thống kê giá tiêu dùng định kỳ hàng tháng (Thời kỳ 2009-2014)

Điều tra giá cước vận tải kho bãi định kỳ hàng tháng (Thời kỳ 2010-2015)

Điều tra giá dịch vụ định kỳ hàng tháng (Thời kỳ 2013-2015)

Điều tra giá xuất nhập khẩu hàng hóa định kỳ hàng tháng (thời kỳ 2010-2015)

Điều tra giá nguyên, nhiên, vật liệu dùng cho sản xuất định kỳ hàng quý (Thời kỳ 2009-2014)

Điều tra giá bán sản phẩm của người sản xuất hàng công nghiệp

Điều tra thống kê giá bán sản phẩm của người sản xuất hàng nông, lâm nghiệp, thuỷ sản

Điều tra giá tiêu dùng theo chương trình so sánh quốc tế (ICP) của khu vực châu Á – Thái Bình Dương năm 2004

Điều tra giá xuất/nhập khẩu hàng hoá trên cơ sở rổ hàng hoá 2000 và quyền số 2000

Tổng điều tra kinh tế năm 2021

 1. Quyết định số 307/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2021
 2. Quyết định số 752 QĐ-TTg Về việc thành lập Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2021
 3. Quyết định 01344 QĐ-BKHĐT Về việc ban hành Phương án Tổng điều tra dân kinh tế năm 2021
 4. Phương án Tổng điều tra dân kinh tế năm 2021
 5. Phiếu thu thập thông tin đối với doanh nghiep, hợp tác xã năm 2020
 6. Quy trình điều tra phiếu Doanh nghiệp
 7. Quy trình lập bảng kê phiếu Sự nghiệp, Hiệp hội
 8. Phiếu và giải thích ghi phiếu Cá thể
 9. Quy trình điều tra phiếu Cá thể
 10. Phiếu và giải thích ghi phiếu Tôn giáo
 11. Quy trình chọn mẫu phiếu Doanh nghiệp, Cá thể
 12. Phương án, phiếu, bảng hỏi và giải thích phiếu Thu thập thông tin cơ sở hành chính, tổ chức chính trị-xã hội

Tổng điều tra kinh tế năm 2017

Quyết định điều tra

Phiếu điều tra

Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012

Điều tra chi tiêu của khách du lịch năm 2011

Điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể năm 2011

Điều tra chi phí bảo hiểm, chi phí vận tải hàng nhập khẩu của các doanh nghiệp năm 2010

Điều tra xuất, nhập khẩu dịch vụ của các doanh nghiệp năm 2009

Điều tra thống kê định kỳ kết quả kinh doanh của các cơ sở cá thể thuộc các ngành thương nghiệp, khách sạn, nhà hàng, du lịch, dịch vụ năm 2006

Điều tra kết quả và chi phí SXKD của các cơ sở SXKD cá thể năm 2004

Điều tra số lượng cơ sở SXKD cá thể năm 2004

Điều tra thống kê định kỳ kết quả kinh doanh của các cơ sở cá thể thuộc các ngành thương nghiệp, khách sạn, nhà hàng, du lịch, dịch vụ năm 2003

Điều tra chi tiêu của khách du lịch và điều tra số lượng khách du lịch qua cửa khẩu biên giới năm 2003

Điều tra chi tiêu của khách du lịch và điều tra số lượng khách du lịch qua cửa khẩu biên giới năm 2003

Điều tra thống kê định kỳ các doanh nghiệp ngoài nhà nước, hợp tác xã và các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể có hoạt động vận tải, kho bãi định kỳ hàng tháng

Điều tra thống kê định kỳ xuất, nhập khẩu dịch vụ của các doanh nghiệp ngoài nhà nước định kỳ hàng quý

Khảo sát mức sống dân cư năm 2021

Khảo sát mức sống dân cư năm 2020

Điều tra quốc gia yếu tố nguy cơ bệnh không lây nhiễm năm 2020

Khảo sát mức sống dân cư năm 2019

Khảo sát Sức khoẻ phụ nữ và Kinh nghiệm cuộc sống 2018

Khảo sát mức sống dân cư năm 2017

Khảo sát mức sống dân cư năm 2016

Điều tra những cuộc đời trẻ thơ vòng 5

Điều tra người khuyết tật năm 2016

Khảo sát mức sống dân cư năm 2013

Khảo sát mức sống dân cư năm 2012

Khảo sát mức sống dân cư năm 2010

Khảo sát kinh tế – xã hội hộ chăn nuôi gia cầm

Điều tra toàn cầu về hút thuốc lá ở người trưởng thành tại Việt Nam (GATS)

Điều tra đánh giá các mục tiêu trẻ em và phụ nữ Việt Nam năm 2010 (MICS4)

Điều tra vòng 3, dự án “Những cuộc đời trẻ thơ”

Khảo sát sức khoẻ phụ nữ và kinh nghiệm cuộc sống

Điều tra mức sống hộ gia đình năm 2006

Khảo sát mức sống hộ gia đình năm 2004

Điều tra mức sống hộ gia đình năm 2002

Điều tra đời sống, kinh tế hộ gia đình 1999-2000