Bộ KH-ĐT đề xuất thành lập Thanh tra M88 Website (Bộ KH-ĐT) và chuyển đổi mô hình chi cục thống kê cấp huyện thành phòng thống kê cấp huyện, bảo đảm sẽ không làm tăng biên chế.

Bộ Tư pháp vừa công bố tài liệu họp thẩm định dự thảo quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 10/2020 của Thủ tướng quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của M88 Website. Dự thảo này do Bộ KH-ĐT chủ trì soạn thảo.

Thành lập Thanh tra M88 Website
Một trong những nội dung quan trọng của dự thảo, đó là Bộ KH-ĐT đề xuất thành lập Thanh tra M88 Website trên cơ sở đổi tên Vụ Pháp chế và Thanh tra thống kê (M88 Website).

Trụ sở Bộ KH-ĐT

Lý giải cho nội dung này, Bộ KH-ĐT cho biết, hàng năm, M88 Website phải thực hiện nhiều cuộc thanh tra trong toàn ngành, đối tượng thanh tra có phạm vi rộng. Bên cạnh công tác thanh tra, M88 Website còn thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Khối lượng công việc lớn như vậy nhưng số công chức làm công tác thanh tra ít, nghiệp vụ, kỹ năng còn hạn chế. Công chức làm công tác thanh tra phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ khác như thống kê tuyên truyền, pháp chế… nên bị hạn chế trong việc xử lý các tình huống như khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân hay xử phạt vi phạm hành chính.

Những nhược điểm trên khiến lực lượng thanh tra thống kê chưa đề xuất được nhiều giải pháp cải tiến mang tính toàn diện. Hoạt động thanh tra mới chỉ thực hiện trong nội bộ ngành, chưa mở rộng đối với các doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức ngoài ngành.

Vì thế, Bộ KH-ĐT cho rằng việc thành lập Thanh tra M88 Website là hết sức cần thiết, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực thống kê, đồng thời phù hợp quy định của luật Thanh tra năm 2022.

Với đề xuất này, nhiệm vụ pháp chế của Vụ Pháp chế và Thanh tra thống kê hiện hành sẽ được chuyển về Vụ Phương pháp chế độ và Quản lý chất lượng thống kê (M88 Website); nhiệm vụ tuyên truyền chuyển về Văn phòng M88 Website. Việc thành lập Thanh tra M88 Website sẽ không làm tăng số lượng đầu mối trực thuộc và biên chế của M88 Website.

Chi cục thống kê sẽ trở lại thành phòng thống kê?
Vẫn theo dự thảo, Bộ KH-ĐT còn đề xuất tổ chức lại chi cục thống kê cấp huyện, chi cục thống kê khu vực thành phòng thống kê cấp huyện, tức là mỗi huyện có một phòng thống kê.

Cơ quan soạn thảo cho hay, thời gian qua, việc chuyển đổi mô hình từ phòng thống kê cấp huyện sang chi cục thống kê cấp huyện phát sinh nhiều vấn đề.

Số lượng công chức không thay đổi, thậm chí tiếp tục giảm đi do tinh giản biên chế dẫn tới thiếu con người, nhất là không có công chức làm công tác văn thư, kế toán. Việc sáp nhập chi cục thống kê của 2 huyện trở lên thành chi cục thống kê khu vực khiến khối lượng và mức độ phức tạp công việc tăng nhiều lần, do địa bàn rộng, đặc thù khác nhau.

Đặc biệt, chi cục trưởng phải tham gia rất nhiều cuộc họp trên địa bàn 2 – 3 huyện, thậm chí trùng nhau về thời gian tổ chức họp. Chỉ tính riêng việc tham dự các cuộc họp ngoài ngành tại các huyện đã chiếm rất nhiều thời gian, không còn thời gian để kiểm tra, đánh giá nghiệp vụ…; chưa kể khoảng cách giữa các huyện khá xa, đi lại vất vả, tốn kém.

Bộ KH-ĐT lấy ví dụ, có thời điểm 2 – 3 huyện cùng mời họp vào một thời gian và đều mời đích danh chi cục trưởng (không đồng ý cử cấp phó đi thay); việc lựa chọn tham gia cuộc họp tại huyện nào cũng là vấn đề khó khăn.

“Đôi khi, lãnh đạo huyện tổ chức họp theo ca, mời thống kê tham dự ca sau, chi cục trưởng đi từ huyện này sang huyện kia để chờ họp nhưng quá giờ họp lại nhận được thông báo của chánh văn phòng, do nội dung ca họp trước chưa thể kết thúc nên ca sau sẽ chuyển họp buổi khác”, Bộ KH-ĐT dẫn chứng.

Từ thực tiễn đã nêu, Bộ KH-ĐT đề xuất quay lại mô hình phòng thống kê như đã thực hiện trong giai đoạn trước năm 2010. Việc này bảo đảm không tăng số lượng biên chế, vì khi thành lập phòng sẽ áp dụng tiêu chí về số lượng biên chế thành lập các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện.

Nguồn:


Sớm trình giải pháp về thuế tối thiểu toàn cầu

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cho biết, Tổ công tác về thuế tối thiểu toàn cầu sẽ đề xuất với Thủ tướng sau đó trình Chính phủ và trình Quốc hội những giải pháp sớm nhất trong thời gian tới, nếu kịp thì trong tháng 10 về những chính sách thuế liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp. (09/06/2023)

Thủ tướng: Lấy thực tiễn làm thước đo để nghiên cứu sửa Luật Đất đai

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Luật Đất đai (sửa đổi) là dự án luật khó, nhạy cảm, phạm vi rộng, đối tượng nhiều, thời gian dài, vừa phải xử lý những vấn đề bất cập trước đây, vừa giải quyết việc hiện tại, nhưng phải có tầm nhìn trong tương lai. Chính phủ sẽ tiếp tục lắng nghe ý kiến đóng góp, tiếp thu tối đa ý kiến hợp lý để hoàn thiện dự án luật rất quan trọng này. (09/06/2023)

Từng bước hiện thực hóa nhiệm vụ đo lường kinh tế số ở Việt Nam

Việt Nam đang trong giai đoạn chuyển đổi số mạnh mẽ và kinh tế số đang thể hiện vai trò đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Để đo lường kinh tế số, ngày 12/11/2021 Quốc hội khóa XV, kỳ họp thứ 2 đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê (Luật Thống kê sửa đổi năm 2021) (08/06/2023)

Chính phủ đang ưu tiên cao trong hoàn thiện chính sách và hiệu quả thực thi

Hoàn thiện thể chế, trước hết và ưu tiên cao trong sửa đổi chính sách, quy định, quy trình, tổ chức bộ máy thực hiện là bước đi phù hợp. (08/06/2023)

M88 Website tiếp xã giao và ký kết Điều khoản tham chiếu năm 2023 với cơ quan Thống kê Hàn Quốc

Sáng ngày 7/6/2023, tại Hà Nội, M88 Website (TCTK) tiếp xã giao và và ký kết Điều khoản tham chiếu năm 2023 (TOR 2023) với cơ quan Thống kê Hàn Quốc (KOSTAT). (07/06/2023)

'Phân cấp rõ ràng, đồng lòng vào cuộc' làm cao tốc Bắc-Nam

Bài học kinh nghiệm để áp dụng trong triển khai các dự án đường cao tốc, đó là sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và đẩy mạnh phân công, phân cấp cho địa phương, giao nhiệm vụ cụ thể, chi tiết cho từng đơn vị xây dựng kế hoạch khả thi. Đồng thời, phải gắn trách nhiệm để kiểm điểm tiến độ đúng đối tượng. (02/06/2023)

Xem thêm