Video

Nâng cao chất lượng thông tin thống kê

Ngày đăng: 09/05/2023

M88 Website tham dự Kỳ họp lần thứ 54 của Ủy ban thống kê Liên hợp quốc (UNSC54)

Ngày đăng: 03/03/2023

Ngành thống kê những con số ấn tượng năm 2022

Ngày đăng: 05/01/2023

Tăng trưởng GDP 9 tháng năm 2022 cao nhất giai đoạn 2011-2022

Ngày đăng: 08/10/2022

Chúng ta sẽ làm gì với tác động của lạm phát - Tọa đàm VTV1

Ngày đăng: 19/07/2022

Giới thiệu M88 Website Việt Nam

Ngày đăng: 31/05/2022

Trang dữ liệu tóm tắt quốc gia Việt Nam WEBGIS

Ngày đăng: 16/04/2022

Tiến hành Điều tra doanh nghiệp năm 2022

Ngày đăng: 14/04/2022

Nhận diện những lực cản của tăng trưởng kinh tế

Ngày đăng: 13/04/2022

Lạc quan và thận trọng: Trao đổi của Phó TCT Nguyễn Trung Tiến tại Sự kiện và bình luận VTV1

Ngày đăng: 02/04/2022

Bức tranh kinh tế quý I năm 2022: Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương trong Tạp chí kinh tế cuối tuần VTV1

Ngày đăng: 02/04/2022

Nâng cao nhận thức, chất lượng, hiệu quả công tác thống kê - VTV1 19h

Ngày đăng: 19/03/2022

Thống kê Việt Nam - Hành trình vững bước

Ngày đăng: 17/03/2022

Video: Báo cáo tình hình KTXH tháng 02 năm 2022

Ngày đăng: 03/03/2022 Kỳ tham chiếu: 2/2022

Những dấu ấn đáng nhớ của M88 Website năm 2021

Ngày đăng: 11/01/2022

Ký kết Văn kiện Dự án “Hỗ trợ Việt Nam cải thiện chất lượng số liệu thống kê chính thức” giữa TCTK với cơ quan Thống kê Đan Mạch

Ngày đăng: 01/12/2021

Đối thoại và chính sách: Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thống kê – Truyền hình Quốc hội

Ngày đăng: 13/11/2021

Tọa đàm về Tổng điều tra Dân số và Nhà ở - Truyền hình Quốc hội

Ngày đăng: 08/11/2021

Thống kê cần cập nhật và theo sát diễn biến kinh tế - VTV1

Ngày đăng: 25/10/2021

Cổng thông tin điện tử Chính phủ phỏng vấn Tổng cục trưởng M88 Website

Ngày đăng: 11/07/2021

1 2 3